En dag på Solstugan

En dag på Solstugan

7.00    Förskolan öppnar
7.00    Utelek (smörgås för de som vill)
9.00    Frukt
9.30    Aktiviteter i mindre grupper ute/inne
11.00  Lunch
11.45  Vila; vagnsvila ute/läsvila
12.15  Fri lek inne/ute
14.00  Mellanmål
14.30  Utelek
17.00  Förskolan stängerv3 vt16 012

torsdagv19 053