En dag på Solstugan

7.00    Förskolan öppnar
8.00    Utelek
9.00    Frukt, smörgås
9.15    Aktiviteter i åldersgrupper ute/inne
11.00  Lunch, som kommer från Björklinge skola
11.45  Vila; vagnsvila ute/madrassvila
12.15  Fri lek inne
14.00  Mellanmål
14.30  Utelek
17.00  Förskolan stängerv3 vt16 012

En vecka på Solstugan

  • Måndag – Fria aktiviteter ute
  • Tisdag   – Gruppaktivitet i åldersgrupper ute/inne
  • Onsdag – Gruppaktivitet i åldersgrupper ute/inne
  • Torsdag – Utflyktsdag/skogen. Matsäcksdag
  • Fredag  – Fria aktiviteter ute/inne

utflykt till Ingrid maj 2013

Åldersgrupper

Vi delar in barnen i åldersgrupper 3 förmiddagar under veckan för att kunna följa, dokumentera och individanpassa barnens lärande och att reflektera över detta med barnen.

  • Solstrålarna: 5-åringarna
  • Månstenarna: 4-åringarna
  • Kometerna: 3-åringarna
  • Småstjärnorna: 1 och 2-åringarna

Vad gör de olika grupper? – Ett exempel

Solstrålarna, Månstenarna, Kometerna och Småstjärnorna jobbar med olika projekt under terminens gång. Via projekten jobbar vi mot läroplanens mål och har alltid vår värdegrund i fokus. Våra miljöer förändras efter projekten och barnens behov och intressen.

För Småstjärnorna är det tryggheten som är i fokus, det blir mycket sång och sagopåsar! Populärt är också att kunna få ”kladda” i vår ateljé.

Grupperna har varsin ute dag där de jobbar aktivt med språk och matematik, där kan vi använda oss av naturen te x att lägga pinnar till siffror, skriva i sanden mm och hela kroppens rörelsebehov och fantasi kommer till användning.

Skogen

Minst en gång i veckan går vi till skogen, där barnen naturligt tränar sin grovmotorik, balans, koordination, kroppsuppfattning och språket. Utifrån barnens intresse kan de tälja, såga, bygga kojor, använda luppar och leta smådjur. Vi följer naturens års växlingar med t ex. pulka- och skidåkning på vintern. Vid bra väder äter vi vår matsäck i skogen och ibland grillar vi korv eller lagar mat på en muurikka. Men framförallt får vi också härlig frisk luft!torsdagv19 053