Hur söker man plats på Solstugan?

Nya barn och medlemmar på Solstugan
Solstugans förskola startades år 2000 av föräldrar i Vikstaby som kände ett behov av en förskola i sin närmiljö. Eftersom föreningen drivs med kommunala medel görs ansökan av förskoleplats via kommunens sida ebarnungdom.uppsala.se.
Vänligen notera att det inte är Solstugans förskola eller föreningens styrelse som tar beslut kring placering av barn, eftersom denna procedur görs av antagningsenheten på Uppsala kommun. 
Solstugan är en liten förskola och vi vill gärna känna till det intresset som finns för att kunna planera för den framtida verksamheten. Skicka gärna ett mejl till solstugansforskola@gmail.com om du har frågor eller vill boka in ett besök.