Hållbarutveckling

Vår vision är att barnen, vårdnadshavare och pedagoger tillsammans arbetar för en hållbar utveckling. Här skapar vi en trygg, jämlik, lustfylld och kreativ miljö där vi utforskar och utmanar oss i det livslånga lärandet och ser våra olikheter som en tillgång för varandra.