En liten och trygg förskola i lantlig miljö

I den gamla skolan mitt i Viksta hittar du föräldrakooperativet Solstugans Förskola. Det är en liten och familjär förskola där ca 20 barn mellan 1-6 år leker och lär. Vi är 5 st. pedagoger som jobbar.  Förskolan är ett initiativ av familjer i Vikstatrakten och anknytningen till bygden inspirerar verksamheten. Till exempel åker barnen varje höst traktor och vagn till Viksta traktor museum, tittar på traktorerna och har picknick. Skog, natur och idrottsplats är inpå knuten och används flitigt; vi är ute mycket, oavsett väder och årstid.

Solstugan är en allmän förskola som jobbar efter den nationella läroplanen. Förskolan är föräldradriven vilket betyder att föräldrarna spelar en aktiv roll i utformningen av förskolan och dess verksamhet. Solstugan har en hög personaltäthet jämfört med många andra förskolor vilket betyder att det finns mycket tid för varje barn och goda förutsättningar för att stödja individers och gruppens utveckling väl. Flera gånger per termin åker personal och barn till aktiviteter utanför bygden t ex för att gå på teater, bio eller museer.  Vi har en fin utemiljö med en stor och fin lekträdgård där barnen leker och lär med bland annat vattenbana, sandlåda, gungor och en cykelbana. Innemiljön med dess stora, fina lokaler utvecklas hela tiden efter barnen och dess intresse. Vi har en fin ateljé där barnen kan skapa fritt med t ex medtaget material från skogen.

Vår vision

Solstugans förskola bedrivs med en allsidig pedagogik i en lugn och trygg miljö med små barngrupper där bygdens utbud tas tillvara.

Vårt Föräldrakooperativ möjliggör engagemang, inflytande och gemenskap.