Förskolan

På Solstugan arbetar pedagoger med hög kompetens och lång erfarenhet. Vårt Årshjul  revideras inför varje hösttermin där vi utgår från gruppstorlek, barnens åldrar, intresse och behov. Verksamheten sker både i naturen, gården och inomhus.

Utgångspunkten i det pedagogiska arbetet är att se barnen som kompetenta individer med egna möjligheter till utveckling och lärande. Varje dag ingår språket och matematiken som en naturlig del i samtal om vardagen, i sånger, sagor, rim och ramsor. Solstugans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande, där leken och lärandet går hand i hand. Leken låter barnen använda hela sin kropp och upptäcka och uppleva fantasifulla, spännande saker. Barn lär sig bäst genom att leka och ha roligt!

Vi använder oss av appen Tyra för att dokumentera, där kan föräldrarna följa med i barnens arbete och utveckling.

Personalen arbetar ständigt med förhållningssätt, dokumentation, reflektion, utvärdering och utveckling av verksamheten. De går fortlöpande på kompetensutveckling för att stärka och utveckla sig i arbetet med barnen.

Vinterlek2

Vår värdegrund

Trygghet

  • Alla känner trygghet och vågar vara sig själva
  • Alla vågar uttrycka sina känslor och behov
  • Alla ska känna sig omtyckt genom att bli sedd och bekräftad

Lust och glädje

  • Alla får möjlighet att utvecklas med nyfikenhet, utmaning och lärande
  • Fånga våra intressen och egna idéer
  • Alla upplever lust och glädje i våran verksamhet

Kamratskap och eget ansvar

  • Alla känner att vi är en grupp som hör ihop och där alla har en plats
  • Alla får känna ett gemensamt ansvar för vår miljö och våra saker
  • Alla känner respekt, omtanke och empati för varje människa oavsett bakgrund