Verksamhet och pedagogik

Vi strävar efter att utmana barns tänkande samt att stimulera deras utforskande, kreativitet och skapande.

Vi arbetar efter ett årshjul som säkerhetsställer att vi arbetar mot de nationella målen, barnkonventionen och skollagen. Vår undervisning utgår från ett innehåll som är planerat eller som uppstår spontant. För att barnen ska få inflytande och delaktighet i verksamheten arbetar vi med projekt som utgår från barnens intressen och behov. Vi arbetar i mindre grupper för att  lättare kunna  utmana dem vidare i sitt lärande.  Föräldrarna kan följa med i barnens arbete och utveckling i appen Tyra där dokumentation finns om verksamheten och barnens individuella lärande.

Reflektion kring den pedagogiska verksamheten är alltid i fokus och är en ständigt pågående process.