Vår vision 

Solstugans förskola bedrivs med en allsidig pedagogik i en lugn och trygg miljö med små barngrupper där bygdens utbud tas tillvara.

Vårt Föräldrakooperativ möjliggör engagemang, inflytande och gemenskap.

Korvkokning vid fotbollsplan okt2012 (5)

Varför en föräldradriven förskola?

En föräldradriven förskola betyder att du till stor del kan påverka ditt eget barns vardag. Det är föräldraföreningen som tillsammans med personalen bestämmer inriktningen av verksamheten, vad pengarna ska användas till och hur inne- och utemiljön ska utformas. Som förälder kan man direkt påverka och förbättra ditt eller dina barns vardag. Det är lätt att skapa mindre arbetsgrupper och att jobba med enskilda frågor för det som man tycker är viktigt. Ett exempel av en sådan arbetsgrupp är miljögruppen som har tagit fram ett policydokument om en giftfri förskola. Föräldrarna har ett uppskattat och nära samarbete sinsemellan och med personalen. Ett plus är förstås att det är roligt att lära känna nya familjer som man kan umgås med även på fritiden… samt att det är praktiskt att alla föräldrar hjälps åt till exempel när förskolan har stängt för planering.

skidor

Vad förväntas av föräldrar?

Med delaktigheten kommer även ansvar. Medlemmar i föreningen förväntas att aktivt delta på till exempel föreningsmöten så att allas önskemål och förväntningar kan uppmärksammas. Någon gång under perioden som medlem ska familjen ta ett större ansvar genom styrelsearbete. Medlemmarna ansvarar för städning av lokalerna enligt anvisat schema ca en eller två veckor per termin samt gemensam storrengöring vid sommar och vinter uppehåll. I samband med städning ska medlemmarna ta hem och tvätta veckans tvätt. Föräldraföreningen ansvarar även för säkerhet, underhåll och förnyelse av såväl inom- och utomhusmiljön (gården) i samverkan med personalen. Cirka två gånger per år organiseras ute- och innefixardagar, där föräldrarna (och barn) samlas och gör förskolan ännu finare.