Föreningen

Solstugans förskola är ett föräldrakooperativ och en ekonomisk förening.

Detta innebär att det är medlemmarna som driver förskolan. Styrelsen har det ekonomiska ansvaret och arbetsgivaransvar. Personalen är anställd av föreningen och har ansvaret för den pedagogiska utbildningen.

En föräldradriven förskola bygger på föräldrarnas delaktighet och engagemang. För oss medlemmar innebär detta att vi på olika sätt kan bidra till att göra Solstugans förskola till en trygg, utforskande och undersökande förskola som får våra barn att växa som individer. Alla familjer är på olika sätt aktiva i förskolan.

Medlemmarna är delaktiga på olika sätt i föreningens åtaganden. Det innebär t. ex. att du ingår i styrelsen i dess olika roller, ansvarar för olika ansvarsområden eller uppdrag som t. ex. städning, ute och inne ansvarig eller miljögrupp.

Korvkokning vid fotbollsplan okt2012 (5)

skidor