Föreningen

Solstugans förskola är ett föräldradriven förskola med barnet i fokus.

Fördelen med vårt föräldrakooperativ är att vi på olika sätt kan bidra till att göra Solstugans förskola till en trygg, utforskande och undersökande förskola som får våra barn att växa som individer.

Som medlem i ett föräldrakooperativ är det din insats som gör skillnad i verksamheten. Arbetsinsatserna frigör viktiga resurser som kan användas i barnens vardag i förskolan.

Vilken betydelse har det ideella arbetet?

Det gör att vi kan ha hög personaltäthet och möjlighet att behålla mindre barngrupper och investera i material och miljöer.

Styrelsen har det ekonomiska ansvaret och arbetsgivaransvaret. Pedagogerna är anställda av föreningen och har ansvaret för den pedagogiska utbildningen.